Шосты школьны дзень

КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОБ ОБРАЗОВАНИИ

Принят Палатой представителей 2 декабря 2010 года 

Одобрен Советом Республики 22 декабря 2010 года ГЛАВА 24

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

 

Статья 158. Общие требования к организации образовательного процесса при реализации образовательных программ общего среднего образования 

4. Образовательный процесс при обучении и воспитании на I, II и III ступенях общего среднего образования организуется в режиме шестидневной школьной недели, включающей пятидневную учебную неделю и один день недели для проведения с учащимися спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных, иных воспитательных мероприятий, организации трудового обучения, в том числе учебных занятий на учебно-производственных объектах (производственная (учебно-производственная) мастерская, учебно-производственный комбинат трудового обучения и профессиональной ориентации), в межшкольном учебно-производственном комбинате трудового обучения и профессиональной ориентации.

 

Направления воспитательной работы учреждения образования в 6-й школьный день

 

  1.Физкультурно-оздоровительная работа:

 

- лекторий по ЗОЖ;

 

- дни здоровья;

 

-  спортивная  секция;

 

- физкультурно-оздоровительные занятия;

 

- спортивно-массовая работа;

 

- работа по профилактике вредных привычек;

- факультативные занятия по физической культуре и здоровью.

 

 

 

2. Туристско-краеведческая деятельность:

 

- туризм;

 

- экскурсии;

 

- краеведение.

 

 

 

3. Интеллектуальная деятельность:

 

- библиотечный час;

 

- районные конкурсы интеллектуальной направленности;

 

- предметные тематические мероприятия;

 

- общешкольные и внеклассные культурно-массовые мероприятия;

 

- мероприятия интеллектуальной напраленности;

- факультативные занятия по учебным предметам.

 

 

 

4. Деятельность детских общественных объединений:

 

- включение детей в различные виды социально активной деятельности;

 

- деятельность детских общественных объединений БРПО, БРСМ.

 

 

 

 5. Деятельность СППС:

 

- консультации;

 

- диагностико-коррекционная деятельность;

 

- правовые лектории.

 

 

 

6. Внеурочная трудовая деятельность:

 

- общественно полезный труд;

 

- кружки художественного профиля;

 

- профориентация;

 

- мероприятия экологической направленности.

 

 

 

7. Взаимодействие в социуме:

 

- дискотеки;

 

- участие в акциях.

 

 

 

ПАЛАЖЭННЕ
аб арганізацыйна-тэматычным  напаўненні шостага школьнага дня
«Арганізацыя выхаваўчай работы ў шосты школьны дзень»

 

 

 

 

 

Мэта:

 

1. Назапашванне вопыту работы па арганізацыі шостага школьнага  дня.

 

2. Арганізацыя і правядзенне разнастайных мерапрыемстваў, накіраваных на ўмацаванне фізічнага, маральнага здароўя навучэнцаў, іх інтэлектуальнага і асобаснага станаўлення.

 

Задачы:

 

• садзейнічаць фарміраванню ўсебакова развітайасобы, развіццю ўмення арыентавацца ў сацыяльным, палітычным і культурным жыцці грамадства праз экскурсійна-краязнаўчую работу, культурна-масавыя мерапрыемствы, патрыятычныя акцыі;

 

• прыцягнуць навучэнцаў да заняткаў фізічнай культурай і спортам, фарміраваць навыкі здаровага ладу жыцця;

 

• садзейнічаць развіццю самастойнасці, ініцыятыўнасці ў класных калектывах.

 

Удзельнікі: навучэнцы 1-11 класаў ДУА «Замосцкая СШ».

 

 Арганізатары: адміністрацыя школы, класныя кіраўнікі, настаўнік фізічнай культуры і спорту, педагог сацыяльны, бібліятэкар, педагог-арганізатар.

 

 Час правядзення: субота з 08.30 да 12.30.

 

 Правілы і ўмовы правядзення:

 

1. Школьная субота ўключае ў сябе арганізацыю занятасці навучэнцаў у вольны ад вучобы час.

 

2. Ключавым момантам з'яўляецца правядзенне мерапрыемстваў па станаўленні і ўмацаванні фізічнага, псіхічнага і маральнага здароўя навучэнцаў, інтэлектуальнага развіцця, грамадзянскага станаўлення школьніка, удзел дзяцей і падлеткаў у карысных грамадскіх і сямейных справах; пашырэнне дзейнасці дзіцячых і маладзёжных аб'яднанняў і арганізацый; арганізацыя ўзаемадзеяння школы і соцыума;

 

3. Педагогі могуць выкарыстоўваць тыя напрамкі, формы і метады, якія лічаць неабходнымі для вырашэння сваіх пастаўленых задач.

 

4. Суботні дзень павінен стаць днём развіцця, які дазваляе актуалізаваць творчыя здольнасці навучэнцаў, фарміраваць цікавасць да пазнавальнай дзейнасці, умацоўваць фізічнае і псіхічнае здароўе навучэнцаў.

 

5. У шосты школьны  дзень неабходна шырока выкарыстоўваць такія актыўныя формы работы, як:

 

• турніры ведаў і ўменняў,

 

• выставы,

 

• гульнявыя праграмы,

 

• спартыўна-аздараўленчыя мерапрыемствы,

 

• спаборніцтвы,

 

• ролевыя гульні,

 

• віктарыны,

 

• трэнінгавыя заняткі,

 

•анкетаванне,

 

• паходы, экскурсіі.

 

• тэматычныя вечары,

 

• дыскатэкі.

 

Неабходна таксама праводзіць:

 

  • факультатыўныя заняткі,

 

• заняткі аб'яднанняў па інтарэсах,

 

• спартыўныя секцыі,

 

• Дні здароўя,

 

  • грамадска-карысную працу,

 

• кансультацыі для бацькоў (сямейнае кансультаванне).

 

 

 

 Адказныя:

 

1. Аказанне метадычнай дапамогі па пытаннях арганізацыі шостага дня - адміністрацыя

 

2. Распрацоўка і ўдакладненне плана работы школы ў шосты дзень - намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце

 

3. Арганізацыя і правядзенне маніторынгу наведвання навучэнцамі мерапрыемстваў у  школьны дзень - намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце

 

4. Каардынацыя і кантроль за дзейнасцю спартыўнай секцыі, аб'яднанняў па інтарэсах- намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце

 

5. Актывізацыя турысцка-экскурсійнай дзейнасці - намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце, класныя кіраўнікі

 

6. Арганізацыя і правядзенне працоўных акцый, культурна-масавых,  мерапрыемтваў БРСМ І БРПА - педагог-арганізатар

 

7. Арганізацыя і правядзенне мерапрыемстваў па духоўна-маральным выхаванні непаўналетніх   - бібліятэкар

 

8. Арганізацыя і правядзенне  мерапрыемстваў з законнымі прадстаўнікамі непаўналетніх, з навучэнцамі, якія знаходзяцца на ўліку, мерапрыемстваў па прававой асвеце і прафарыентацыі - педагог сацыяльны, класныя кіраўнікі

 

9. Правядзенне Дзён здароўя (кожная 2-ая субота месяца), факультатыўных заняткаў па фізічнай культуры і здароўі,  спаборніцтваў унутрышкольнай спартакіяды, заняткаў спартыўнай секцыі, спартыўна-масавых мерапрыемстваў - настаўнік фізічнай культуры і здароўя;

 

10. Арганізацыя і правядзенне выхаваўчых мерапрыемстваў  - класныя кіраўнікі

 

Аказанне метадычнай дапамогі ў падборы літаратуры для правядзення мерапрыемстваў - намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце.

 

  1. Кантроль за зместам і выніковасцю выхаваўчай работы  ў шосты школьны дзень - намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце

 

Інформіраванне бацькоў, педагогаў, дзяцей аб арганізацыі суботняга дня ў школе - класныя кіраўнікі, намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце.

 

12. Узаемадзеянне  з пазашкольнымі ўстановамі і арганізацыямі - намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце

 

 

 

 Інфармацыйнае забеспячэнне:

 

1. Асвятленне ходу правядзення школьнай суботы павінна ажыццяўляцца на школьным інфармацыйным стэндзе.

 

2. Адказны за мерапрыемства загадзя (мінімум за 3 дні) абавязкова апавяшчае навучэнцаў, педагогаў, законных прадстаўнікоў непаўналетніх пра месца і час правядзення мерапрыемства з дапамогай вуснага паведамлення і размяшчэння аб'явы, афішы на стэндзе.

 

3. Арганізатар узгадняе план правядзення мерапрыемства з намеснікам дырэктара па выхаваўчай працы за тыдзень да яго правядзення, прадастаўляе сцэнарый.

 

 Падвядзенне вынікаў:

 

1. Арганізатар падводзіць вынікі праведзенага мерапрыемства, якія даводзіць да ведама намесніка дырэктара па выхаваўчай рабоце і ў абавязковым парадку вывешвае вынікі, імёны пераможцаў на інфармацыйны стэнд  у выглядзе фотасюжэтаў, зводнай табліцы і т.п.