Метадычная работа

Тэма метадычнай работы

на 2023/2024 навучальны год:

вучэбнае ўзаемадзеянне, накіраванае на дасягненне асобасных, метапрадметных і прадметных вынікаў

Мэта метадычнай работы:

разгледзець тэарэтычныя аспекты фарміравання асобасных, метапрадметных і прадметных кампетэнцый вучняў, пытанні методыкі выкладання вучэбных прадметаў у кантэксце разглядаемай тэмы з улікам эфектыўнага педагагічнага вопыту

Задачы метадычнай працы:

  1. Удасканаленне прафесійных кампетэнцый педагогаў у праектаванні зместу вучэбнага занятку з выкарыстаннем сучасных метадаў і сродкаў візуалізацыі інфармацыі як эфектыўнага сродка фарміравання метапрадметных і прадметных кампетэнцый вучняў.
  2. Садзейнічанне эфектыўнасці самаадукацыйнай дзейнасці педагогаў па удасканаленні інфармацыйнай культуры і медыякампетэнтнасці як сродка фарміравання маўленчай, моўнай, камунікатыўнай і лінгвакультуралагічнай кампетэнцый вучняў.
  3. Далейшае развіццё метадычнай падтрымкі педагогаў па арганізацыі даследчай дзейнасці навучэнцаў.
  4. Садзейнічанне праходжанню працэдуры атэстацыі на павышэнне кваліфікацыйнай катэгорыі.