Метадычная работа

Мэта метадычнай работы

на 2021/2022 навучальны год:

павышэнне ўзроўню прафесійнай кампетэнцыі педагогаў у галіне пэўнага вучэбнага прадмета і методыкі яго выкладання 

Задачы метадычнай працы:

  1. Удасканаленне прафесійных кампетэнцый педагогаў у праектаванні зместу вучэбнага занятку, выкарыстанні практыка-арыентаваных заданняў.
  2. Удасканаленне прафесійнай кампетэнцыі настаўнікаў па арганізацыі эфектыўнай і аб’ектыўнай кантрольна-ацэначнай дзейнасці, выкарыстанні выхаваўчых магчымасцей вучэбных заняткаў.
  3. Далейшае развіццё метадычнай падтрымкі педагогаў па арганізацыі даследчай дзейнасці навучэнцаў.
  4. Садзейнічанне праходжанню працэдуры атэстацыі на павышэнне кваліфікацыйнай катэгорыі.